Έχει άρωμα ευχάριστο και σχετικά έντονο. Γεύση που θυμίζει φουντούκι. Είναι ανώτερης ποιότητας τρούφα σε σχέση με την Τ. aestivum. Ωριμάζει από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο.
Εμφανίζονται στα λίγα εκατοστά από την επιφάνεια του εδάφους, σπάνια ακόμα και κάτω από στρώματα πεσμένων φύλλων, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο να εντοπιστούν. Θέλει εδάφη ασβεστώδη με ρΗ 7-7,8 και υψόμετρο έως 1200-1300 μέτρα Αντιδρά καλά σε κλίμα ημι-ηπειρωτικό με υψηλή βροχόπτωση  (700-800χιλ).
Τ. aestivum forma uncinatum