Προσαρμόζεται σε πάρα πολλά εδάφη. Εμφανίζεται συχνά σε καλλιέργειες άλλων ποικιλιών τρούφας, ειδικά της T. Magnatum, και δρα ανταγωνιστικά προς αυτές. Προτιμά ρΗ 7,5-8,0, αλλά αντέχει σε εδάφη με ρΗ 6,2-8,2 και αντιδρά πολύ καλύτερα από τις άλλες τρούφες όταν εδάφη χαμηλότερου ρΗ βελτιώνονται τεχνητά με την προσθήκη γύψου. Ωριμάζει από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Απριλίου και έχει έντονη μυρωδιά σκόρδου.
Tuber albidum Pico