ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Δεν είναι όλα τα εδάφη κατάλληλα για την καλλιέργεια τρούφας. Για το λόγο αυτό πριν από τη φύτευση των φυτών είναι απολύτως απαραίτητο να πραγματοποιηθεί χημική ανάλυση του εδάφους. Πριν από κάθε παραγγελία φυτών ελέγχουμε την καταλληλότητα του εδάφους σε συνεργασία με τους υπεύθυνους γεωπόνους της  Umbaflor s.r.l. και του πανεπιστημίου της Perugia και ενημερώνουμε για την καταλληλότητα του χωραφιού.
Συστήνεται η ξεχωριστή ανάλυση διαφορετικών περιοχών του ίδιου χωραφιού και όχι η δημιουργία μίγματος και η εξαγωγή ενός μόνο αποτελέσματος. Η ανάλυση πρέπει να γίνει σε αδιατάρακτο έδαφος με δύο δειγματοληψίες σε κάθε σημείο σε βάθος 10-30 και 30-50 εκατοστών.

Σε γενικές γραμμές οι μαύρες τρούφες προτιμούν φτωχά, αλκαλικά, ασβεστολιθικά εδάφη. Η οργανική ουσία πρέπει να είναι λίγη έως μέτρια όπως και η παρουσία καλίου, αζώτου, φωσφόρου. Σε πολύ πλούσια εδάφη σε Ν και οργανική ουσία οι τρούφες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από άλλες μυκόρριζες. Επιπλέον, προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση κεκλιμένων εδαφών να μην εισέρχεται νερό απορροής το οποίο μπορεί, να περιέχει, φυτοφάρμακα και υψηλές ποσότητες λιπασμάτων.
Γενικά για την καλλιέργεια τρούφας χρειάζονται εδάφη που να στραγγίζουν και να αερίζονται επαρκώς. Όταν το έδαφος είναι συνεκτικό οι τρούφες δημιουργούνται σε λίγα εκατοστά από την επιφάνεια ή ακόμη και εντελώς επιφανειακά. Η ύπαρξη στο υπέδαφος αργιλώδους συμπιεσμένου στρώματος είναι πάντοτε αρνητικός παράγοντας. Επίσης, δε συστήνεται η καλλιέργεια τρούφας σε εδάφη που παρουσιάζουν πολύ υψηλό υδροφόρο ορίζοντα.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΥΦΑΣ

- ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

- ΥΨΟΜΕΤΡΟ

-ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

- ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ

- ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ (αναλογία άμμου, ιλύς, αργίλλου, ποσοστό χονδής-μέσης-ψιλής άμμου, ποσοστό σκελετικών υλικών- πέτρας στο χωράφι)

-ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗΜΟΤΗΤΑ

- PH (σε KCl και σε H2O και το λόγο εδάφους / διάλυμα (1:1 - 1:2.5 ... κλπ))

- ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ολικό και ενεργό

-ΜΑΓΝΗΣΙΟ, ΚΑΛΙΟ, ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΜΑΓΓΑΝΙΟ

-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΑΡΕΩN ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

- ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ χωραφιού

-ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

- ΤΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ στο χωράφι τα τελευταία τρία χρόνια
αν υπάρχει δασώδης βλάστηση το χωράφι (πουρνάρια, πεύκα κτλ)

- ΕΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ στα διπλανά χωράφια

- Ποώδη βλάστηση, θάμνοι και δέντρα που είναι η ΦΥΣΙΚΗ ΧΛΩΡΙΔΑ της περιοχής

-   ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ στη διάρκεια του έτους
τις ελάχιστες, μέγιστες και μέσες θερμοκρασίες που επικρατούν
αν η περιοχή έχει παγετούς και πότε
αν επικρατούν έντονοι άνεμοι και πότε
τι βροχοπτώσεις υπάρχουν στην περιοχή και σε ποιά εποχή
αν υπάρχει έντονη χιονόπτωση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ:

Επειδή η ανάλυση του χώματος μας δείχνει μόνο τη σύσταση του συγκεκριμένου κομματιού και όχι την πραγματική σύσταση του χωραφιού, προσπαθούμε να πάρουμε όσα περισσότερα δείγματα μπορούμε και να έχουμε μία ανάλυση εδάφους για κάθε στρέμμα χωραφιού. Σε κάθε μέρος του χωραφιού που είναι τελείως διαφορετικό το χώμα από τα υπόλοιπα θα χρειαστεί ξεχωριστή ανάλυση

Για κάθε δείγμα που αποστέλλεται στο εργαστήριο θα πρέπει να χρησιμοποιούντε χώματα από τουλάχιστον 5 σημείων δειγματοληψίας, εκτός εάν το πεδίο είναι πολύ ομοιόμορφο λόγω του τύπου της έκθεσης και του εδάφους και θα απαιτήσει μόνο δύο ή τρεις δειγματοληψίες.

Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να είναι καλά διανεμιμένα για να εκπροσωπήσουν τον μέσο όρο. Η κατανομή των 5 σημείων μπορεί να συγκριθεί με τη θέση των σημείων που περιλαμβάνονται στο "5" της τράπουλας

Τα σημεία δειγματοληψίας πρέπει να έχουν λγική απόσταση από την άκρη του χωραφιού, από δρόμους, τάφρους, φράχτες και οι περιοχές των χώρων υγειονομικής ταφής, κλπ..

Πριν από τη συλλογή των δειγμάτων η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να καθαριστεί σε βάθος μερικών εκατοστών, για την εξάλειψη των βοτάνων και της οργανικής ύλης