ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Η φύτευση των δένδρων γίνεται σε φυτευτικό σύνδεσμο 4 x 4 έως 5 x 5 μ, δηλαδή 40 έως 60 φυτά/στρ.
Εάν στο χωράφι υπάρχει θαμνώδης βλάστηση επιβάλλεται η ξερίζωσή της την άνοιξη για να μειωθεί η πιθανότητα ύπαρξης ανταγωνιστικών μυκήτων.  Το χωράφι οργώνεται όταν είναι στο ρώγο του σε μικρό βάθος χωρίς να διαταχτούν τα στρώματά του. Η έκθεση στον καλοκαιρινό ήλιο βοηθάει στην απολύμανση του χώματος. Έπειτα γίνεται ένα σβάρνισμα λίγο πριν τη φύτευση των φυτών.
  Η καλύτερη περίοδος για φύτευση είναι το φθινόπωρο, αλλιώς η αρχή της άνοιξης. Η διαδικασία της φύτευσης είναι απλή: το χώμα του χωραφιού θα πρέπει, να είναι ψιλοθρυμματισμένο. Σκάβεται λάκκος 30 X 30 εκ., αφαιρείται η γλάστρα με προσοχή να μην σπάσει το ριζικό σύστημα του φυτού (προσοχή το φυτό να μην είναι φρεσκοποτισμένο). Ο λαιμός του φυτού δε θα πρέπει, να σκεπαστεί με χώμα και η επιφάνεια του εδάφους θα πρέπει, να είναι ίδια με την επιφάνεια του εδάφους της γλάστρας. Έπειτα ο λάκκος σκεπάζεται με κοσκινισμένο φρέσκο χώμα, πατιέται ελαφριά για να δέσει το καινούριο χώμα στη ρίζα και μετά ποτίζεται.
   Κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα, ούτε οργανικές ή αζωτούχες λιπάνσεις. Μόνο στην περίπτωση πολύ έντονων προσβολών που μπορούν να καταστρέψουν τα φυτά ή πολύ έντονων τροφοπενιών συνιστάται η προσθήκη συγκεκριμένων σκευασμάτων κατά περίπτωση. Στα τρία πρώτα χρόνια επιβάλλεται ο καθαρισμός των χόρτων γύρω από το φυτό, με προσοχή όμως για να μην καταστραφούν τα ριζικά του τριχίδια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εποχή που υπάρχει έλλειψη νερού, επιβάλλεται το πότισμα.
   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο «Η καλλιέργεια της τρούφας» από τις εκδόσεις Καλλιεργητής.