Είναι η πιο ακριβή τρούφα παγκοσμίως. Ωριμάζει από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου. Φύεται συνήθως σε κοιλάδες κοντά σε ρέματα ή ποταμούς.
Απαιτεί εδάφη νεοσχηματιζόμενα, μέσης γονιμότητας, με επαρκή μακροστοιχεία και μικροστοιχεία και με pH= 7,2-8,0. Επίσης χρειάζεται εδάφη που δέχονται αρκετή βροχόπτωση (900/ 1000 χιλ. βροχής) και έχουν υψηλή εδαφική υγρασία ακόμα και το καλοκαίρι, μέτρια υδατοπερατά, με υψόμετρο 0-800 μέτρα.

Το είδος αυτό είναι το πιο εκλεκτή και πιο ακριβοπληρωμένο από όλα, όμως οι παραγωγοί δε θα πρέπει να  ενθαρρύνονται να φυτεύουν μεγάλες εκτάσεις  από τη συγκεκριμένη τρούφα, παρά μόνο δοκιμαστικά. Είναι το πιο ευαίσθητο είδος τρούφας τόσο στον ανταγωνισμό με άλλες μυκόρριζες όσο και στην αναγκαιότητα να υπάρχουν άριστες συνθήκες για την ανάπτυξή της. Σε πολλές φυτείες της έχει διαπιστωθεί, ότι με τον καιρό μειώνεται σημαντικά η παραγωγή της και σε πολλές περιπτώσεις εγκαθίσταται η  T. borchii, η οποία είναι μεν άσπρη τρούφα, όμως πολύ κατώτερης ποιότητας και χαμηλότερης εμπορικής αξίας.
Τ. Magnatum