ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή τρούφας είναι διάφοροι (το είδος της τρούφας και το φυτό-φορέας, οι εδαφολογικές και μικροκλιματικές συνθήκες κτλ.) και για το λόγο αυτό δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί πότε θα ξεκινήσει και πόση θα είναι η απόδοση της καλλιέργειας. Συνήθως η φουντουκιά παράγει τη μισή παραγωγή στα 5-6 χρόνια και δίνει την κανονική παραγωγή στα 10 έως τα 25 χρόνια. Η βελανιδιά και το φλαμούρι ξεκινούν παραγωγή στα 7-9 χρόνια και παράγουν κανονικά μετά τα 11.